ဆွေးနွေးမှု ရုပ်သံမှတ်တမ်း - “ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း” - သတင်းစဉ်
You are here Home » သတင်းစဉ် » ဆွေးနွေးမှု ရုပ်သံမှတ်တမ်း - “ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း”

ဆွေးနွေးမှု ရုပ်သံမှတ်တမ်း - “ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း”

MCRB hosted the online discussion on Privacy and Data Protection.
MCRB hosted the online discussion on Privacy and Data Protection.

အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့တွင် ၂၀၂၀ခုနှစ် မြန်မာဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးလ (Myanmar Cybersecurity Month 2020) #BeCyberSmart လှုပ်ရှားမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြင့် MCRBသည် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု၊ အချက်အလက်ကာကွယ်မှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲအား ကျင်းပခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု ပြဿနာများအကြောင်းကို အခြေခံ ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် Wave Money မှ Chief Technology Officer ဦးထင်အောင်လှိုင်၊ Telenor Myanmar မှ Head of Business Sustainabiilty and Special Projects ဦးမင်းသူအောင်နှင့် CyberBaykin အား ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ဦးရဲသူရသက်တို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်မှုတို့ ပေါ်ပေါက်လာအောင် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မည်သူ့ကိုမှ ချန်မထားခဲ့ရန်ဟူသော လမ်းစဉ်အား ကျင့်သုံးရန်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးများအား လိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးသူများသည် အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အားမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသော အချက်အလက်သုံးစွဲခြင်း/ကာကွယ်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စားသုံးသူတို့အကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောင်ရန် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်များ ပေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေမူဘောင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားကာ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု၊ အချက်အလက်ကာကွယ်မှုတို့နှင့် ပတ်သတ်၍ လုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို အကြံပြုပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ ယင်းအကြံပြုချက်များမှာ -

  • ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နယ်ပယ်

  • အချက်အလက်ကာကွယ်မှုဥပဒေဿများအား ဖော်ပြရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဥပဒေမူဘောင် လိုအပ်ချက်များ

  • အချက်အလက်ပိုင်ရှင်များ၏ အခွင့်အရေးများအား ကာကွယ်ခြင်း

  • ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များအား ကိုင်တွယ်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အတားအဆီးများ

  • အချက်အလက် ထိန်းချုပ်ထားသူနှင့် ကိုင်တွယ်သူတို့ လိုက်နာရမည့်အချက်များ

  • အချက်အလက်ကာကွယ်မှုအား ကြီးကြပ်ရန်အတွက် လွတ်လပ်သော ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် ထားရှိခြင်းတို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ပြင် ICTကဏ္ဍတွင် ဆောင်ရွက်မှုနှင့် လှုပ်ရှားမှုများအား လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် ယုံကြည်မှုရရှိရန် လူ့အခွင့်အရေးဗဟိုပြု လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းကိုလည်း သဘောတူညီစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်များအား မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုလိုပါက - https://rb.gy/me4mssLog into Facebook | Facebook

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector