သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သောအကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့(MSAG) - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » Dialogues » သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သောအကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့(MSAG)

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သောအကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့(MSAG)

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သောအကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့(MSAG)


သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(SEZ)အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော အကြံပေးညှိ နှိုင်းအဖွဲ့


၂၀၁၄ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း MCRB သည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်း အထူးသဖြင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် မူလ ဝင်ငွေ အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမည့် အစီအစဉ်ကို တိုးတက်လာရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ သက်ဆိုင်သူများ နှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) က ဦးဆောင်ကာ ၎င်း၏ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ရည်မှန်းချက်များဖြင့် ၂၀၁၅ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် အဆင့် (၁) အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ တွင် နှင့် အထူးသဖြင့် ဝင်ငွေပြန်လည်စုဆောင်ရေးအစီအစဉ်တွင် အကြံပြုနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး လီမိတက် (MJTD)၊ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ (TSEZMC)၊ သီလဝါ လူမှု့ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အုပ်စု (TSDG) နှင့် အခြားသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ ကုမ္ပဏီများ နှင့် Earth Rights International အပါအဝင် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ကြသည်။

လုပ်ကိုင်သွားမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် တာဝန်များ ချမှတ်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အလွတ် သဘော တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုနှင့် တရားဝင် လေးကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး အစည်းအဝေးပွဲကို မတ်လ ၂၀၁၆ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွဲ့၏ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုများ နှင့် ယနေ့အထိ အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရယူဒေါင်းလုပ် ဆွဲနိုင် ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်တွင် MSAG တည်ထောင်ခြင်းသည် အချိန်ကိုက်ဖြစ်ပြီး စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် MSAG ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည် ဆိုသည်အချက်ကို အများစုသော ပါဝင်ပတ်သက်သူများက သဘောတူထောက်ခံသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အကန့်အသတ်သို့ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် MSAG တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ မပါဝင်ခြင်းမှာ နောင်တရဖွယ် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် အနာဂတ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ ပါဝင်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော အစီရင်ခံစာကို မြန်မာဘာသာဖြင့်သော်လည်းကောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သော်လည်းကောင်း ဤနေရာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ချင်းစီ နှင့် ဆွေးနွေးပွဲများကို အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေသခံလူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၏ စကားဝိုင်းများဆွေးနွေးပွဲ နှင့် နစ်နာမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းစသည်တို့ကို တိုးတက်လာစေရန် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားရမည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ MJTD သည် ၎င်းအကြံများဖြင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သီလဝါ မူလဝင်ငွေ ပြန်လည် ရောက်ရှိစေမည့်အစီအစဉ် (Thilawa Income Restoration Programme) နှင့်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်ကို website တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် JICA ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့် MJTD မှ ရေးဆွဲခဲ့သော သီလဝါတိုင်ကြားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Thilawa Complaints Management Procedure – TCMP)၊ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့် တိုင်ကြားသည့်ဖောင် နှင့် TCMP တွင် အသေးစိတ်အချက်အလက် နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝန်းကို အသိပညာမြှင့်တင်သည့် သတင်းလွှာများ (ဥပမာ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁) နှင့် နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့် လေ့လာသည့်အစီရင်ခံခြင်း များပါဝင်သည်။

TCMP သည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ပူးတွဲဖြစ်ပြီး JICA ၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့် MJTD မှ အစပျိုးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဒေသခံအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ပေါင်းကူး၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ဇုန် A နှင့်  B ရှိ ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းအချို့မှ ဖွဲ့စည်းထားသော သီလဝါလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (TSDG) နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သည့် Earthrights International အဖွဲ့မှ အဆိုပြုထားသော ‘ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်း လည်ပတ်အဆင့် မကျေနပ်ချက်တိုင်ကြားသည့်စနစ်’ (CD – OGM) အယူအဆ နှင့် မတူပါ။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အပါအဝင် MJTD နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

MCRB သည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံစီမံကန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ကိုင် ခြင်းမရှိခဲ့ပါ သို့သော် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် ဇုန်အတွင်း ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျောက်ဖြူနှင့် ထားဝယ် အပါအဝင် အခြားသော အထူးစီးပွား ရေးဇုန်များအတွက် သင်ယူစရာသင်ခန်းသာများကို ဖော်ထုတ်သွားနိုင်ရန် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်လက်၍ လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ မျှော်မှန်းချက်များ ဖြစ်သည့် ဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံကာ စီးပွားလုပ် ကိုင်မည့် ကုမ္ပဏီများ တာဝန်ယူမှုရှိစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ကြေငြာစာတမ်း ၄၊၂၀၁၅ ကိုလည်း ချပြထားပြီး ဤတွင်ရယူ လေ့လာနိုင်ပါသည်။


ဖတ်ပါ
 

Thilawa goes to Geneva

Thilawa goes to Geneva

နိုဝင်ဘာ 20, 2015
At the 4th UN Forum on Business and Human Rights, Vicky Bowman spoke at a panel discussion convened by the Global Business Initiative on Human Rights on ‘Multi-stakeholder engagement in Thilawa Special Economic Zone’.

 

MCRB Convenes Multi-Stakeholder Meeting on Thilawa Special Economic Zone

MCRB Convenes Multi-Stakeholder Meeting on Thilawa Special Economic Zone

ဖေဖော်ဝါရီ 20, 2015
Myanmar Centre for Responsible Business convened a meeting on 19 February at Chatrium Hotel Yangon to bring together a number of company, civil society, government and international NGO organisations and individuals who are involved in the Thilawa Special

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အဆင့် (၁) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကြံပြုနိုင်ရန် MSAG ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော အကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့ (MSAG) မှတ်တမ်း

MSAG အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော အလွတ်သဘော အစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ရက် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။


MSAG ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (မေလ ၁၅ရက် ၂၀၁၅)

မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ.


MSAG ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး (စက်တင်ဘာ ၂ရက် ၂၀၁၅)

မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ


တတိယအကြိမ် ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော အကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့ (ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက် ၂၀၁၅)

မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ


စတုတ္ထအကြိမ် ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော အကြံပေးညှိနှိုင်းအဖွဲ့ (မတ်လ ၂၀၁၆)

မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector