ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ် - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » Dialogues » ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ်

Digital Rights Forum

MCRB သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ စသည့်အကြောင်းအရာများကို အသိပညာမြှင့်တင်ရန် အစိုးရ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ MCRB ၏ မိတ်ဖက်ပါတနာ များဖြစ်ကြသော PhandeeyarMIDOEngage Media နှင့် Free Expression Myanmar တို့နှင့်အတူ ၂၀၁၆၂၀၁၈၂၀၁၉ ခုနှစ် တို့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ် သုံးကြိမ်ကို ပူးတွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် စတုတ္ထမြောက်ဖိုရမ် ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈၊ ၂၉ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

MCRB သည် မိတ်ဖက်ပါတနာ အမျိုးမျိုးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ MCRB သည် အခြေအနေ အခွင့်အလမ်း ရှိလာသောအခါ အနာဂတ် မြန်မာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး ဖိုရမ်များကို ကျင်းပရန် မိတ်ဖက်ပါတနာများနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

 

 

အပြည့်အစုံဖတ်ရန်:

  • မြန်မာ့အိုင်စီတီကဏ္ဍ၏ သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
  • Lift the Restrictions on Internet Access
  • MCRB provides initial comments to government on the draft cybersecurity framework, and discusses cybersecurity with MPs
  • Myanmar Needs a People-Centred Cybersecurity Framework Including Data Protection to Benefit from the Digital Economy
  • MCRB Submits Comments on Draft Universal Service Strategy for Telecommunications


  • © 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector