ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ် - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » Dialogues » ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ်

Digital Rights Forum

MCRB သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ စသည့်အကြောင်းအရာများကို အသိပညာမြှင့်တင်ရန် အစိုးရ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ MCRB ၏ မိတ်ဖက်ပါတနာ များဖြစ်ကြသော PhandeeyarMIDOEngage Media နှင့် Free Expression Myanmar တို့နှင့်အတူ ၂၀၁၆၂၀၁၈၂၀၁၉ ခုနှစ် တို့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ် သုံးကြိမ်ကို ပူးတွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် စတုတ္ထမြောက်ဖိုရမ် ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈၊ ၂၉ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

အပြည့်အစုံဖတ်ရန်:

  • မြန်မာ့အိုင်စီတီကဏ္ဍ၏ သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
  • Lift the Restrictions on Internet Access
  • MCRB provides initial comments to government on the draft cybersecurity framework, and discusses cybersecurity with MPs
  • Myanmar Needs a People-Centred Cybersecurity Framework Including Data Protection to Benefit from the Digital Economy
  • MCRB Submits Comments on Draft Universal Service Strategy for Telecommunications


  • © 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector