မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှင်များအတွက် လက်စွဲစာအုပ် - Resources
You are here Home » Resources » မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှင်များအတွက် လက်စွဲစာအုပ်

မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှင်များအတွက် လက်စွဲစာအုပ်

ဤလက်စွဲစာအုပ်မှာ MCRB နှင့် AAR Japan တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ရေးသား ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာ နှစ်မျိုးစလုံးနှင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
ဤလက်စွဲစာအုပ်မှာ MCRB နှင့် AAR Japan တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ရေးသား ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာ နှစ်မျိုးစလုံးနှင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။

ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အလုပ်မြဲအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်ခန့်ထားမှု တိုးမြှင့် လာစေခြင်းနှင့် လက်လှမ်းမီသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှင်များအား အထောက်အပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

Handbook: Employing Persons with Disabilities (EN)
Document PDF, 2422 downloads, ဒီဇင်ဘာ 03, 2018

ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်၏ ပံ့ပိုးမှု၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) နှင့် အကူအညီပေးရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသင်း (AAR Japan) တို့မှ အတူတကွ ရေးသား ပြုစုထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Japan International Cooperation Agency (JICA) ၏ မိတ်ဖက် အစီအစဉ် (Partnership Program) မှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။

အားလုံးတူညီအခွင့်အရေး ရရှိရေး၊ မသန်စွမ်းသူများအစွမ်းမြင့်တင်ပေး” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ  နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။  မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်တွင် ဥယျောဇဉ် ရေးသားထားသော၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီဥက္ကဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ထိုအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ (၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးသည်လည်း မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မြန်မာပြည်တွင် ရှိသော မသန်စွမ်းသူများနှင့်ပတ်သက်သော လူဦးရေ သတင်း အချက်အလက်များ အပါအဝင် (ဥပမာ-လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် မသန်စွမ်းသူများအား ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဆန့်ကျင်ရေး၊ မသန်စွမ်းသူများကို အကာအကွယ်ပေးနေသော မြန်မာပြည်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအား အကျုံးဝင်ပါဝင်မှု ပိုမိုရရှိစေရေး မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပြုမှုဆက်ဆံပုံများ၊ အလုပ်ရှင်များအတွက် အကြံပြုချက်များ၊ မသန်စွမ်းသူများကို အလုပ်ခန့်အပ်ချင်သော အလုပ်ရှင်များနှင့် မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများကြား ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်များနှင့် အဆက်အသွယ်များတို့ ဖြစ်ပါသည်။)

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မြှင့်တင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO)တို့သည် ပါဝင်ပတ်သက်သူများပါဝင်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB)၊ အကူအညီပေးရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသင်း (AAR Japan) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) တို့သည် ၂၀၁၉ မတ်လတွင် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။


Download Press Statement (Burmese)Download Press Statement (Burmese)

မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှင်များအတွက် အသံထွက်စာအုပ်

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector