မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချ၊ ပျော်ရွှင်သောအလုပ်ခွင်အား မည်သို့ ပျိုးထောင်ရမည်နည်း။ - သတင်းစဉ်
You are here Home » သတင်းစဉ် » မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချ၊ ပျော်ရွှင်သောအလုပ်ခွင်အား မည်သို့ ပျိုးထောင်ရမည်နည်း။

မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချ၊ ပျော်ရွှင်သောအလုပ်ခွင်အား မည်သို့ ပျိုးထောင်ရမည်နည်း။

တက်ရောက်သူ (၆၀)ဦးမှ (၄၅)ဦးက မသန်စွမ်းလုပ်သားများ၏ အဓိကအတားအဆီးများ၊ လက်လှမ်းမီ ရယူသုံးစွဲခြင်းများနှင့် အလုပ်မြဲစေရန် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည် ကဏ္ဍများဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်ရလာဒ်များနှင့်ပတ်သက်သော ပုံ
တက်ရောက်သူ (၆၀)ဦးမှ (၄၅)ဦးက မသန်စွမ်းလုပ်သားများ၏ အဓိကအတားအဆီးများ၊ လက်လှမ်းမီ ရယူသုံးစွဲခြင်းများနှင့် အလုပ်မြဲစေရန် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည် ကဏ္ဍများဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက်ရလာဒ်များနှင့်ပတ်သက်သော ပုံ

ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်း Myanmar Business Coalition for Gender Equality (BCGE) က စီစဉ်၍ မြင့်နိုင်ကျော်၊ တွဲဖက်တာဝန်ခံ (ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ကျား/မတန်းတူ ညီမျှရေး နှင့် အလုပ်သမားအရေး) က “မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချ၊ ပျော်ရွှင်သော အလုပ်ခွင်အား မည်သို့ ပျိုးထောင်ရမည်နည်း” နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာအား ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အများစု မှာစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ မသန်စွမ်းအသင်းအဖွဲ့များမှကိုယ်စားလှယ် (၆၀) ဦးခန့် က ထိုအွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဘာသာပြန်နှင့် စာတန်းထိုးခြင်း (၂)ခု စလုံးကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။


မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချ၊ ပျော်ရွှင်သော လုပ်ငန်းခွင် မြှင့်တင် ခြင်းအား အဓိကရည်ရွယ်ဆွေးနွေးပြီးမြင့်နိုင်ကျော်က လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အဓိက အတားအဆီးကို လည်းကောင်း၊ လူတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သော ဒီဇိုင်း၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နေရာထိုင်ခင်းနှင့် လက်လှမ်းမီရယူသုံးစွဲနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်၊ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းကောင်း၊ မည်ကဲ့သို့ နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ မသန်စွမ်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပိုမို ထိရောက်သော ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ပြုလုပ်သင့်သည်ကိုလည်း ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ပါသည်။

ဒီနှစ်ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့၏ ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်သော “ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် COVID-19 အလွန်ကမ္ဘာ တည်ဆောက်ဖို့ မသန်စွမ်းသူများလက်လှမ်းမီပါဝင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ကြိုးစားစို့” ဆိုသည့်အတိုင်း ကမ္ဘာနှင့်မြန်မာမှာ မသန်စွမ်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင် အပေါ် မည်သို့ သက်ရောက်ခဲ့သည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အထူး သဖြင့် COVID-19 ကြောင့် မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင် အပေါ် သက်ရောက်မှုများကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ကွဲပြားခြားနားသော ပါဝင်ပတ်သက်သူများအတွက် COVID-19 တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ တွင် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်စေရန် စသည့် အကြံပြုချက် များကိုလည်း မျှဝေခဲ့ပါသည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနသည် “မသန်စွမ်းမှုနှင့်စီးပွားရေးကဏ္ဍ”အတွက် “မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်းသူများ အားအလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်ရှင်များအတွက် လက်စွဲ စာအုပ်” အပါအဝင် “မသန်စွမ်းသူများ၏အလုပ်အကိုင်နှင့် “ဝေပုံကျနှုန်း ထား” မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေက ဘာလဲ” နှင့် “မသန်စွမ်းသူများကို အဘယ်ကြောင့် အလုပ်ခန့် သင့်သနည်း”  စသည့် လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန၏ အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း များသာမက၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများ​နေ့ ဆောင်ပုဒ်နှင့် ပတ်သက်သော “မသန်စွမ်းသူများ အကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်ပြီး လက်လှမ်းမီရယူသုံးစွဲနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေရန်အတွက် မသန်စွမ်းမှုနှင့် စီးပွားရေး - အလုပ် လုပ် ကိုင်ခွင့်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ သဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နိုင်ငံများ ညီလာခံ အတွက် အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်သောမှတ်စုတို” ၊ “မသန်စွမ်း သူများအကျုံးဝင်ပါဝင်ခြင်းအား ကုမ္ပဏီများ၏ဦးစားပေး လုပ်ဆောင် ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ဆက်ရှိနေခြင်း စသည့်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (International Labour Organization – ILO)၏ အကြံပြုချက်များ”နှင့်“COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ် ကာလနှင့် ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းကာလ၊ တုန့်ပြန်ခြင်းအစီအမံများတွင် မသန်စွမ်းမှု ဆိုင်ရာ အကျုံးဝင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကုလသမဂ္ဂ၏ မူဝါဒ အကြံပြုချက်” ကိုလည်း ထပ်မံ ဖော်ပြထားပါသည်။


သတင်းစဉ်

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector