မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနအကြောင်း - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနအကြောင်း

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနအကြောင်း

Photo: UN Photo/Kibae Park.
Photo: UN Photo/Kibae Park.

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက် အကူပြုဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ယူမှုရှိ သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ပေါ် ပေါက် လာစေရန် တိုက်တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်နေ ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး  Vicky Bowman ကဦးဆောင်ပါသည်။ ယုံကြည်ရပြီး ဘက်လိုက်မှုမရှိသောစကားဝိုင်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံကာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အကြံဉာဏ်များပေးပြီး နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်နည်းနာများကို လည်း ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန၏ Theory of Change သည်  ‘ ၂၀၁၁ ဇွန်လတွင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ကန့်ကွက်သူမရှိ တည်ပြုခဲ့သည့်စီးပွားရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လမ်းညွှန် United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights   အခြေခံမူများ  ဖြစ်သည့်’ “သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး  ကာကွယ်ရန်၊ လေးစားရန်နှင့် ပြည်လည်ကုစားရန် မူဘောင်များ” ကို လုပ်ကိုင်စေရန် အတွက် ဦးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြု ဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး  Institute for Human Rights and Business  IHRB နှင့်  Danish Institute for Human Rights DIHR တို့မှ ပူးပေါင်း တည်ထောင်ထားပါသည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အ ထောက်အကူပြု ဌာနသည် မိခင်အဖွဲ့များ ဖြစ်သော   DIHR နှင့်  IHRBတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ပဲ့ကိုင် ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို နှစ်စဉ်ကျင်းပကာ MCRB၏ အစီအစဉ်များ ကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး အလှူရှင်များနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ ထံ အစီရင်ခံပါသည်။လက်ရှိအစီအစဉ် ၂၀၁၉-၂၀၁၂၁ ကို အောက်ပါ ရည်မှန်းချက် ၊ဆောင်ရွက်ချက်  များဖြင့် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

  • MCRB၏ ရည်မှန်းချက်သည် တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်များက ရေရည်တည်တံ့မှုကို အထောက်အကူပြုရန်၊ အားလုံးပါဝင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသောဖွံ့ဖြိုးမှု ကိုရရှိစေရန် ဖြစ်သည်။

  • MCRB၏ Mission ဆောင်ရွက်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ အလေ့အထများ ပိုမိုဖြစ် ထွန်း စေရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရ ၊ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူများ အကြားသက်ဆိုင်သည့် အသိပညာဖန်တီးရန်၊ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရန် နှင့် အသိပညာပေးရန် နှင့် ဆွေးနွေးရန်စကားဝိုင်းများ တိုးမြှင့်ဖန်တီးနိုင်ရန် စိတ်ချရပြီး ဘက်လိုက်မှုမရှိ သည့် လမ်းကြောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် ထောက်ပံ့ရန် ဖြစ်သည်။ ယင်းကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် MCRBသည် အဓိက ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူများ ဖြစ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ နှင့် အစိုးရတို့ကို ဦးတည်၍ အသိပညာပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရန်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ရလဒ်သက်သေများကိုအခြေခံသည့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးမှုများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

Risk registerကို MCRB Management က သုံး လတစ်ကြိမ် ဖြည့်စွက်ပြုစုပြီး ပဲ့ကိုင်ကော်မတီက ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ အလှူရှင်အဖွဲ့များနှင့် ဘုတ် အဖွဲ့က တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် သုံးသပ်ပါသည်။

အဓိက အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများမှာ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ဘဏ္ဍာရေး မလောက်ငှမှု သို့မဟုတ် MCRB ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက်  လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ရှားပါးမှု၊ အကျိုးစီးပွားဆက်နွယ်ပတ်သက်သူများ၏ ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်နွယ် ပတ်သက်ခြင်း မရှိမှု၊ ဆိုဒ်ဘာလုံခြုံမှု၊ ဘဏ်နှင့် ငွေလှဲလှယ်ခြင်း ဆိုင်ရာနှုန်းထား မတည်ငြိမ်မှု တို့ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်တွင် အခြေစိုက်သော မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် MCRB Ltd (Company Registration No. 113633034,  ယခင်အမှတ်စဉ် 830FC/2013-2014) ဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန တွင်  မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

MCRBသည် လီမိတက် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး တည်ထောင်သူ အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သော the Institute of Human Rights and Business Ltd တစ်ဖွဲ့တည်းက (ရှယ်ယာ) ပိုင်သော လုပ်ငန်း ဖြစ်ကာ UK တွင် မှတ်ပုံတင် အမှတ် ၀၈၇၃၂၁၉၁ ဖြင့် ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာလတွင် ဖွဲ့စည်းထားပါသည် ။  

ဖွဲ့စည်းမှုသဘောတူစာချုပ် Memorandum and Articles of Association (MAoA)  (ပုဒ်မ ၃.၂) အရ  မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် တိုက်တွန်းလုပ်ဆောင်ရာမှ တဆင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို တိုးမြှင့် စေမည်  ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ပါဝင်ပါသည်။

IHRB Ltd သည် UK နိုင်ငံအတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိဘဲ အာမခံခြင်းဖြင့် (Private company limited by guarantee) ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ share capital မရှိပါ။ ထို့အပြင် MCRB Ltd အပေါ် သိသာထင်ရှားသော လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် Companies House တွင် စာရင်းသွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။

IHRB သည် ယူကေနိုင်ငံ စာရင်းဝင်  လှူဒါန်းမှုအဖွဲ့ အစည်း (၁၁၃၁၇၉၀) တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ တွင်  Bjorn Edlund၊ Ron Popper နှင့်  Vicky Bowmanတို့ပါဝင်သည်။ Ron Popper သည် IHRB ၏ Trustee တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်မရှိသော်လည်း ဘုတ်အဖွဲ့သည် နှစ်စဉ်တွေ့ဆုံရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး   နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာတွင် လန်ဒန်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာ ၃ဦးလုံး တက်ရောက်ခဲ့သည်။

ဖွဲ့စည်းမှုသဘောတူစာချုပ် Memorandum and Articles of Association (MAoA)  (ပုဒ်မ ၈-၉)တို့ အရ  ဘုတ်အဖွဲ့သည် တာဝန်ခံမှုကို မည်သည့်ကော်မတီကိုမျှ မပေးထားသလို စာရင်းစစ်ခြင်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်လည်း တာဝန်ယူထားသည်။

MCRB   နှင့် IHRB ၏ ငွေစာရင်းနှစ်ခုလုံးသည် ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ နှင့် ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာစံနှုန်း ၁၀၂ နှင့်အညီ LMDB က ပြင်ဆင်ပြီး Myrus Smith က စာရင်းစစ်ဆေးပါသည်။ စာရင်းစစ်ခြင်းကို နိုင်ငံတကာ စာရင်းစစ်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ယခင်က  စာရင်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများမှာမူ  အရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုများဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်ဆေးထားသော စာရင်းများကို Companies House တွင်ထားရှိပါသည်။

MCRBသည် တွင် UN Global Compact ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် Communication on Engagement (CoE)တင်ပြရပါသည်။


တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာပြည်သူလူထု အားလုံးအတွက် ရေရှည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချက်မျိုး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ အရ တာဝန်ယူမှုရှိသော လူမှုဘဝနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်မှုများအပါအဝင်နှင့်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်အလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်း များနှင့် ဥပဒေတို့ကိုလိုက်နာသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။


စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်များသည်လူ့အခွင့်အရေး အပေါ် မည်သည့်သက်ရောက်မှုများ ရှိမည်နည်းဆိုသည် ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် တာဝန်ယူမှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနှင့်လူမှု သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် စိစစ်ခြင်း (Due diligence) ကို မြှင့်တင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ နိုင်ငံ့လူဦးရေသုံးပုံတစ်ပုံမှာ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ကာ တိုင်းရင်းသားများကြား ပဋိပက္ခများရှိနေပြီး အာဏာ ရှင် လက်အောက်တွင် ဆယ်စု နှစ်များစွာနေခဲ့ရကာ ကာလကြာရှည်စီးပွားရေး အရေးယူပိတ်ဆို့မှုမှ ပြန်လည် ထွက်ပေါ်ခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော နိုင်ငံမျိုးတွင် ယင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector